top of page

Vertrekregeling

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vertrekregeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst heeft vaak de voorkeur van werkgever en werknemer. De voordelen hiervan zijn dat de beëindiging in goed onderling overleg kan plaatsvinden, dat er geen sprake is van langdurige juridische procedures en dat de werknemer bij een juiste aanpak en formulering van de vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering.

De manier waarop tot een dergelijke vertrekregeling wordt gekomen en de formulering daarvan in de vaststellingsovereenkomst luisteren nauw. Werque.nu ondersteunt en adviseert zowel werkgevers als individuele werknemers op dit gebied. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Fabiënne Hol-van Goethem via fabienne@werque.nu of 06 22 89 39 26.

Vertrekregeling
 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vertrekregeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst heeft vaak de voorkeur van werkgever en werknemer. De voordelen hiervan zijn dat de beëindiging in goed onderling overleg kan plaatsvinden, dat er geen sprake is van langdurige juridische procedures en dat de werknemer bij een juiste aanpak en formulering van de vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering.

De manier waarop tot een dergelijke vertrekregeling wordt gekomen en de formulering daarvan in de vaststellingsovereenkomst luisteren nauw. Werque.nu ondersteunt en adviseert zowel werkgevers als individuele werknemers op dit gebied. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Fabiënne Hol-van Goethem via of 06 22 89 39 26.

bottom of page