top of page

Thuiswerken

Thuiswerken komt steeds meer voor, zeker als gevolg van de overheidsmaatregelen om het

Coronavirus te bestrijden. Thuiswerken heeft zowel voor- als nadelen, voor de werknemer en voor

de werkgever.

Het is van belang om thuiswerken zo goed mogelijk te regelen, in samenspraak tussen werkgever en

werknemer. Daarbij dient rekening gehouden te worden met diverse aspecten: bijvoorbeeld voldoet

de thuiswerkplek aan de arbo-eisen, kunnen thuiswerkkosten fiscaal vriendelijk vergoed worden, is

er voldoende en goede communicatie tussen medewerkers en met leidinggeven, hoe gaan we

beoordelen, is de ICT omgeving voldoende beveiligd, wat als de thuiswerker niet in Nederland maar

in het buitenland woont, is het thuiswerken tijdelijk of wordt het structureel, hoe leggen we de

afspraken over thuiswerken vast, etc.

Werque.nu heeft een thuiswerk toolkit ontwikkeld. Deze toolkit geeft antwoord op bovenstaande

vragen en op andere vragen, bevat een overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is bij

thuiswerken en geeft fiscale optimalisatiemogelijkheden voor thuiswerkvergoedingen. Daarnaast

bevat de toolkit een aantal templates, bijv. de basis voor een thuiswerkreglement en

thuiswerkovereenkomst.

Indien u interesse heeft in de thuiswerk toolkit en/of hier verder over geadviseerd wenst te worden,

neem dan gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via fabienne@werque.nu of 06 22 89 39

26.

bottom of page